dimarts, 18 d’octubre de 2016

LIII Campionat del Vallès. Sant Celoni 1 i 6 de novembre de 2016

Els dies 1 i 6 de novembre de 2016 es celebrarà a les pistes d'atletisme de Sant Celoni el LIII Campionat del Vallès.


                                            Llistes de sortida 1a jornada (provisionals)





HORARI I ORDRE DE PROVES



1ª Jornada  1 de novembre
9.00 h.                                    MARTELL F.
9.35 h.             10.000mmxM                         PERXA F        LLARGADA M
9.45 h.                                    JAVELINA  M.
10.40 h.           5.000 mllM
10.45 h.           5.000mmxF (C5)
11.05 h.           5.000mllF
11.30 h.           800mllF
11.40 h.           800mllM            DISC F           ALÇADA M     TRIPLE F
11.55 h.           400mtF             PES M
12.10 h.           400mtM
12.25 h.           200mllF
12.40 h.           200mllM
12.50 h.           3.000 obs F
13.10 h.           4x100mllF
13.15 h.           4x100mllM

2ª Jornada 6 de novembre 
  9.00 h.                              MARTELL M
  9.30 h.                                                      PERXA M
10.15 h.           10.000mllM    JAVALINA F                           LLARGADA F
11.00 h.           1.500mllF
11.10 h.           1.500mllM
11.30 h.           100mtF                                ALÇADA F
11.45 h.           110mtM
12.00 h.           100mllF           DISC M                              TRIPLE M
12.10 h.           100mllM
12.25 h.           400mllF           PES F
12.35 h.           400mllM
12.50 h.           3.000mobsM
13.10 h.           4x400mll F
13.20 h.           4x400mll M



Participants

Poden participar tots aquells atletes que:

- Tinguin tramitada per la temporada en curs la llicència federativa, i

·   Pertanyin a Clubs dels Vallès Occidental o Oriental
·   Resideixin a algun municipi del Vallès Occidental o Oriental (s’haurà de demostrar documentalment, en el moment de retirar el dorsal)

- Es poden admetre altres atletes de fora del Vallès prèvia petició al Club Atletisme Sant Celoni que no optaran a premi o medalles.

Categories admeses

S'admeten atletes de les categories cadet i superiors, amb les reserves següents pel que fa als cadets:
Cadets masculí : totes les proves menys 110 m.t, 400m.t, 3000 m.obst., 10000 m.ll i els 4 llançaments.
Cadets femení : totes les proves menys  3000 m.obst.

Inscripcions

Les inscripcions seran presentades al Club Organitzador fins a les 20h del dijous anterior a cada jornada, a les inscripcions s'ha de fer constar: nom i cognoms, any de naixement, llicència, prova en que s'inscriu i marca de cada atleta.

Cada atleta  podrà participar en 3 proves i un relleu com a màxim per jornada.

Es podran enviar per mail, per fax al nº 93 8484081, o, a l’e-mail clombarte@trullas.com   o personalment a la Secretaria de les Pistes de Sant Celoni en el termini indicat i mai el mateix dia de les proves.

Preus

El preu de la inscripció per prova i atleta serà:
·         Atletes pertanyents a clubs vallesans de la Roda Organitzadora: gratis.
·         Atletes pertanyent a clubs vallesans que no són de la Roda Organitzadora: 5 Euros       per atleta i prova, i 10 Euros per relleu.
·         Atletes residents a municipis vallesans: 5 Euros per prova
.         Atletes fora de concurs 6 euros per prova.

Medalles

Podran optar a títol i medalla els atletes de clubs vallesans i els atletes residents a municipis vallesans. Els atletes amb nacionalitat estrangera no podran optar a títol i medalla.  Els atletes estrangers de clubs vallesans podran participar i puntuar, si procedeix, pel seu club. El nombre màxim d’estrangers inscrits per cada club i jornada serà de dos.

Puntuació per equips

Podran optar a ser Campions del Vallès per equips, únicament aquells clubs vallesans que formin part de la roda de clubs organitzadors.

Es puntuarà a un atleta per prova, essent aquest atleta el més ben classificat de cada club a cada prova. Cada atleta només podrà puntuar en 2 proves i un relleu per jornada.

Es puntuarà de la següent forma: N pel primer atleta, n -1 pel segon i així fins a l’últim atleta. N serà igual al número de clubs que formin part de la roda d’organitzadors per aquella edició. Els relleus es puntuaran donant Nx2 al primer equip classificat, n x 2-2 pel segon i així fins l’últim equip classificat.





Cap comentari:

Publica un comentari